Reference

Jaká střešní krytina je nejvhodnější pro horské oblasti?

Mezi nejodolnější a léty prověřený materiál pro horské střechy patří falcované plechové pásy. Falcovaná krytina se vyznačuje maximální celistvostí, na rozdíl od skládané krytiny, pro kterou je typické množství spojů, překladů a spar. Díky kompaktnosti ji lze montovat na sklony od 3,6°.

Jaký může být vliv sněhové pokrývky na povrch plechové krytiny?

Přítomnost sněhu nemá přímý negativní vliv na povrch ani jádro krytiny. V samé podstatě se jedná o lakovaný plech. Lak je tvrzený a sníh ani zmrazky ho nemohou poškrábat. To se však může přihodit při pohybu na střeše, nebo shazování sněhu kovovými nástroji, proto je při těchto činnostech namístě zvýšená opatrnost.

 

Co nezanedbat při návrhu střešního souvrství?

Při návrhu souvrství s falcovanou krytinou je třeba počítat se 100 % nepropustností krytiny pro vnější vodu, ale zejména pro vodní páry, které stoupají s teplým vzduchem souvrstvím vzhůru ke krytině. Je nežádoucí, aby se tyto páry vysrážely kdekoliv ve střešní skladbě. Kvalitní utěsněná parozábrana, dostatečná tlouš?ka izolace a funkční aktivní větrání je proto naprostou nutností. Rovněž difuzní fólie plní nezbytnou pojistnou funkci. Dalším nebezpečím je namrzání povrchu krytiny, v případě kdy krytinu ohřeje zespodu teplý vzduch z interiéru. Zde je důležitá opět tlouš?ka izolace, ale zejména řešení odtahu par a tepla z prostoru pod krytinou. Více konkrétních podrobností lze nalézt v montážních návodech Profal, Prefalz, Kerafalc, Satjam, Lindab, Ruukki, Borga, Rova, Maxidek, Legos.