Strojní falcování

 Falcované střešní krytiny

Provádíme falcované střešní krytiny, jeden z nejrozšířenějších způsobů krytí střešních ploch plechovými pásy, spojenými falcováním (drážkováním). Falcovaná krytina se vyznačuje maximální celistvostí, na rozdíl od skládané krytiny, pro kterou je typické množství spojů, překladů a spar. Díky kompaktnosti ji lze montovat na sklony od 3,6° .

V profesionální vybavené klempířské dílny provedeme perfektní strojní přípravu na strojích fyrmy SCHLEBACH, odbornou montáž na Vaší střeše pomocí ručních nebo strojních klempířských technik provedou odborně proškolení klempíři.

Princip falcované – drážkové krytiny spočívá v pásech plechu s otevřenou stojatou drážkou  (falcem), kladených od okapové hrany k hřebeni střechy. Pásy se bočně spojují příponkou pevnou nebo posuvnou k dilataci materiálu a následným uzavřením dvojité stojaté drážky.

V případě menších ploch je možné stavět a uzavírat stojaté drážky ručně. Pro velké plochy je lépe použít strojní vybavení, které dílo výrazně zkvalitní a urychlí proces montáže. Naše firma Aifel3, jako jedna z mála na Českém trhu vlastní stroje na strojní falcování.

První krok přípravy falců zajiš?uje profilovací stroj DSR 1000N– stavěčka. 

Parametry: DSR 1000N používáme pro paralelní profilování hran plechů, které jsou složeny v jediné operaci. Výška je plynule nastavitelná v rozmezí 25 až 60 mm a šíře profilovaného plechu je 350 mm 1000mm.

 

Profi falcovacka Slebach FK1

Po osazení na střechu nastává čas pro použití falcovacího stroje FK1, který díky řadě tvarovacích koleček plynule uzavírá falc do konečné podoby.

Parametry: dvojité falcování v rozmezi 20 mm a 40 mm, vhodné pro profilované tvary v úhlu 90 stupňů. Výška profilu je plynule nastavitelný od 20mm do 40 mm, v závislosti na předem profilované výšce.

Z naších vlastních zkušeností je lepší a kvalitnější postupné pokládání s falcováním po jednotlivých pásech. Při postupném osazování nedochází k výraznému pnutí v materiálu a nedochází k optickým deformacím pasu.

Při osazení celkové střešní plochy s otevřenými drážkami a až následném uzavřením drážky může způsobyt optické deformace, jako zvlnění pásu, nebo různé vypoukliny a boule.