Pokrývačské práce

Realizujeme nové støechy nejrùznìjších typù, provádíme také opravy a rekonstrukce støech stávajících. K pokládce používáme rùzné typy støešních krytin – plastové, plechové, asfaltové pásy, støešní fólie aj. Spolupracujeme s osvìdèenými dodavateli materiálù ISOLA, LINDAB, SATJAM, IKO, CEMBRIT i jinými dle pøání zákazníka. Zaruèujeme dlouhou životnost a kvalitu našich støech a støešních krytin. Dodáváme støešní fólie kontaktní (mohou se dotýkat isolace) i nekontaktní. Pracujeme s výrobky Dörken, Tyvek, Juta, Nicolon i jinými dle pøání zákazníka. Dodáváme a montujeme okna vèetnì doplòkù firem VELUX, ROTO, PPRIMA FENESTRA, FAKRO i jinými dle pøání zákazníka.

 

 

 

 

ukázka prací

Haratice

Tanvald Autobusové nádraží

Svárov

 

Praha Dejvice